Slimjet 30.0.5.0 Final

Slimjet là trình duyệt web dựa trên công cụ Blink được phát triển trong Chromium, dựa trên Google Chrome, vì vậy bạn sẽ tìm thấy một tiện ích gần như giống với công cụ của Google, với một số tính năng bổ sung được thêm vào để giúp bạn tải xuống chậm hơn, giảm thời gian để tìm một trang web và tăng năng suất của bạn một cách thuận tiện… Đọc tiếp

Vietnamese