SHAREit - Kết nối, Chia sẻ và Chuyển giao

SHAREit APK - Giờ đây, việc chia sẻ tệp với bạn bè hoặc người khác dễ dàng hơn bao giờ hết với SHAREit. Một ứng dụng được tạo ra để chuyển mọi thứ bạn muốn, bất kể máy thu là hệ điều hành nào. Điều quan trọng cần lưu ý là SHAREit có thể truyền tệp với tốc độ ấn tượng nhanh hơn nhiều so với Bluetooth (nhanh hơn 200 lần) và… Đọc tiếp

Vietnamese