Rufus 3.17 dành cho Windows - Tải xuống

Rufus là phần mềm hoàn toàn miễn phí mà bạn có thể tạo thiết bị khởi động USB. Rufus là một gói phần mềm cho phép người dùng nhanh chóng tạo một thiết bị USB có khả năng khởi động. Đây là một tùy chọn tuyệt vời để cài đặt trên máy tính không có hệ điều hành hoặc khi một phần sụn nhất định cần được chạy từ khung DOS. Các … Đọc tiếp

Vietnamese