Purble Place - Tải xuống cho Windows

Purble Place - Tải xuống Purble Place là một gói ba trò chơi nhỏ dành cho trẻ em, trong đó trẻ em có thể vui chơi bằng cách rèn luyện trí nhớ, khả năng phối hợp và suy luận trên máy tính của mình. Mô tả về Purble Place PurblePlace thực chất là một bộ ba trò chơi Comfy Cakes, Purble Shop và Purble Pairs. Những trò chơi kỳ quái này giúp trẻ em… Đọc tiếp

Vietnamese