Psiphon 3 Tải xuống cho Windows 7,8 & 10

Psiphon 3 là phần mềm vượt qua các nền tảng dành cho Windows và Mobile, cung cấp quyền truy cập không bị kiểm duyệt vào nội dung Internet. Một proxy web mã nguồn mở được thiết kế để giúp người dùng Internet bị ảnh hưởng bởi sự kiểm duyệt của Internet bỏ qua hệ thống lọc nội dung. Psiphon 3 phục vụ một mục đích cụ thể và đơn giản: cung cấp cho người dùng quyền truy cập mở vào Internet khi các điều khiển và… Đọc tiếp

Vietnamese