Cách chặn trang web trên máy tính - 3 cách

CÁCH CHẶN MỘT TRANG WEB

Cách chặn trang webCó nhiều lý do khác nhau khiến bạn có thể muốn biết cách chặn một trang web trên máy vi tính. Có thể bạn muốn chặn các trang web spam hoặc hạn chế những gì con bạn có thể truy cập trực tuyến. Chặn các trang web cũng có thể được sử dụng để tăng năng suất trong văn phòng bằng cách chặn tất cả các trang trực tuyến lãng phí thời gian như YouTube và Facebook.

Có nhiều tùy chọn khác nhau có sẵn khi chặn một trang web. Bạn có thể chỉ cần chỉnh sửa tệp của máy chủ lưu trữ, cài đặt phần mềm để chặn các nhóm và danh mục trang web hoặc thậm chí mua một phần cứng có thể giúp bạn hạn chế quyền truy cập trên toàn bộ mạng của mình. Những gì bạn sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn muốn chặn và người bạn muốn chặn nó.

Cách chặn quyền truy cập vào trang web

Cách dễ nhất để chặn trang web trên máy tính là đăng nhập, sau đó mở notepad với tư cách quản trị viên và thêm mục nhập vào tệp máy chủ lưu trữ của bạn. Tệp của máy chủ lưu trữ được đặt trong c: \ windows \ system32 \ drivers \ etc \ và chỉ quản trị viên mới có thể chỉnh sửa. Để mở notepad với tư cách quản trị viên hệ thống, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng notepad (hoặc chương trình soạn thảo văn bản khác) và chọn “Run as Administrator”. Bạn có thể mở tệp của máy chủ lưu trữ mà không cần là quản trị viên nhưng bạn sẽ không thể lưu bất kỳ thứ gì bạn đã chỉnh sửa hoặc thay đổi.

Để chặn máy chủ lưu trữ, chỉ cần thêm một dòng vào cuối tệp máy chủ lưu trữ của bạn như sau: “127.0.0.1 blocksite.com”. Với blockssite.com là trang bạn thực sự muốn chặn. Bạn cũng nên thêm “127.0.0.01 www.blockedsite.com” để chặn cả biến thể “www”. Điều này có hiệu quả hướng máy tính đến chính nó khi nó cố gắng kết nối với một trong những trang web bị chặn này. Sau khi bạn đã thêm các dòng bạn cần vào tệp của máy chủ, hãy lưu nó và các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Phương pháp này hoạt động hiệu quả nếu bạn có thể chắc chắn rằng không ai khác có thể truy cập vào tài khoản quản trị viên trên máy tính mà bạn đang cố chặn một trang web. Nếu ai đó có thể đăng nhập với tư cách quản trị viên, họ có thể dễ dàng xóa các dòng bạn đã thêm vào tệp của máy chủ để lấy lại quyền truy cập vào các trang web. Nếu đúng như vậy, giải pháp phần cứng có thể tốt hơn cho bạn.

Cách chặn trang web trên Google Chrome

Rất tiếc, không có cơ chế tích hợp để chặn một trang web trong Google Chrome. Cách duy nhất để chặn trang web trong Chrome là sử dụng phương pháp tệp của máy chủ lưu trữ được đề cập ở trên, sử dụng phần mềm của bên thứ ba hoặc sử dụng giải pháp phần cứng cho toàn bộ mạng của bạn. Nhiều người đã yêu cầu Google kết hợp tính năng này để có thể nó sẽ được phát triển trong phiên bản trình duyệt Chrome của Google trong tương lai.

Cách chặn trang web trên Safari

Để chặn một trang web trên máy Mac, trước tiên bạn cần đăng nhập với tư cách quản trị viên. Tiếp theo, bạn có thể mở Tùy chọn Hệ thống của mình và chọn “Tài khoản” trong “Hệ thống”. Bạn sẽ cần tạo thêm một tài khoản sẽ bị hạn chế, vì quản trị viên không có hạn chế. Khi bạn đã tạo tài khoản mới, hãy chuyển đến phần “Quyền kiểm soát của phụ huynh” trong Tùy chọn hệ thống. Trong Kiểm soát của phụ huynh, chọn tab “Nội dung” để đặt chi tiết hạn chế trang web. Bạn có thể chặn các trang web có nội dung không phù hợp hoặc đặt một danh sách cụ thể các trang web có thể được truy cập. Cài đặt bạn thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến tài khoản mà bạn hiện đang chỉnh sửa.

Vietnamese