Ang tanan nga sulud nga gihatag sa kini nga blog alang lamang sa mga katuyoan sa kasayuran. Ang tag-iya niini nga blog walay representasyon sa katukma o pagkakompleto sa bisan unsa nga impormasyon niini nga site o makita pinaagi sa pagsunod sa bisan unsa nga link niini nga site. Ang tag-iya dili manubag sa bisan unsang mga kasaypanan o pagkawala sa kini nga kasayuran o alang sa pagkaanaa niini nga kasayuran. Ang tag-iya dili manubag sa bisan unsang kapildihan, kadaot, o kadaot gikan sa pagpakita o paggamit niini nga impormasyon. Kini nga mga termino ug kondisyon sa paggamit mahimong mabag-o bisan unsang orasa ug wala’y pahibalo.